CST Türkçe CST English CST Russian
Müşteri Himzetleri
Kalite Politikası

Üst yönetimin liderliği ve sorumluluğunda, tüm çalışanların gönüllü katılımıyla; insan kaynaklarını, prosesleri ve sistemleri çağın gereklerine göre sürekli iyileştirerek, faaliyet alanına giren tüm konularda müşteri odaklı hizmet anlayışını bir felsefe veyaşam biçimi olarak gerçekleştirmektir. Bu politika şu temel unsurları içerir:

 • Üst Yönetimin Liderliği ve Sorumluluğu

  CST'de üst yönetim, günümüz işletmeleri için kalitenin ne denli önemli olduğunun farkındadır. Dolayısıyla, üzerine düşen sorumlulukları, bizzat katılarak ve öncülük ederek gerçekleştirmektedir.

  Bu bakımdan, müşteri odaklı hizmet anlayışının kalite politikasına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere "yönetimin sistem geliştirme sorumluluğu" doğrultusunda bir "Kalite Yönetim Sistemi" kurmuş ve uygulamaya koymuştur.

 • Çalışanların Gönüllü Katılımı

  CST'ye göre; "bir kurumun kalite politikasının geliştirilmesi tüm çalışanların ihtiyaç ve beklentilerinin azami derecede tatmin edilme derecesine bağlıdır ve bunun için gerekli çaba gösterilmelidir".

  Bu gerçekleştiği sürece çalışanların "içsel motivasyon"ları gelişecek, kalite geliştirme faaliyetlerine katılım "gönüllü" olarak kendiliğinden gerçekleşecektir.

 • Sürekli İyileşme ve Hedeflerle Yönetim

  CST, "sürekli iyileşme ve gelişme"yi bir "kurum kültürü" olarak benimsemiş ve bunu yaygınlaştırmak üzere gerekli tedbirleri almıştır.

  Bu doğrultuda; her faaliyet ve süreçte "planla, yap, kontrol et, önlem al" döngüsünü hayata geçirmek için eğitim faaliyetlerine önem vermektedir.

  Müşteri ihtiyaç ve beklentileri sürekli izlenerek, genel hedefler dışında belli dönemlerde yeni hedefler belirlenmekte, böylece sisteme dinamik bir yapı kazandırılmaktadır. Öngörülen hedefleri gerçekleştirmek için teknolojik gelişmeler yakından takip edilmektedir.

 • Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışı

  CST, tüm mevcut ve potansiyel müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya çalışmaktadır.

  Bu çerçevede; "kaliteyi müşteri tanımlar" ilkesi benimsenmiş, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin tatmini, "tasarımdan sunuma kadar" her faaliyet ve süreçte göz önünde bulundurulmuş, Kurum içerisinde "iç müşteri" kavramı geliştirilerek "bir sonraki süreç müşterimizdir" yaklaşımı kabul edilmiştir. Çalışanlar bu sürece "gönüllü" olarak katılırlar.