CST Türkçe CST English CST Russian
Müşteri Himzetleri

CST SENTETİK TİNER

Ürünün Tanımı

Aromatik ve alifatik hidrokarbon, karışımı içeren yağlı  boya ve astar sistemlerinin inceltilmesinde kullanılan bir tinerdir.

Ürünün Genel Uygulama Alanı

Yağlı boya , astar ve  antipas sistemlerinin uygulama viskozitesine getirilmesi için kullanılır. Ayrıca boya uygulama aletlerinin temizlenmesinde kullanılır.

 • Ürünün Genel Özellikleri

  Çözme gücü çok yüksektir.Yağlı boya -astar sistemlerinin yüzey kalitesini artırır. Homojen bir kuruma sağlar.

 • Ürün Teknik Bilgileri

  PARLAMA NOKTASI:>41 °C
  ÖZGÜL AĞIRLIK:0.79 gr/cm³

 • Sağlık ve Güvenlik Uyarıları

  R10 Alevlenebilir.
  R48/20/21 Zararlı: Uzun süre yutulması,solunması,cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
  S2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz
  S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız
  S29 Kanalizasyona boşaltmayınız
  S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun
  S51 sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
  S7/9 kabı, iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza ediniz.