CST Türkçe CST English CST Russian
Müşteri Himzetleri

DR. FERRO EPOKSİ SON KAT BOYA

Ürünün Tanımı

Dr.Ferro Epoksi Sonkat boya;  Mineral yağlara ve petrol türevlerine karşı yüksek dayanıklılığa sahip, iki bileşenli, poliamid adduct kürlemeli  solvent esaslı epoksi boyadır.

Ürünün Genel Uygulama Alanı

Yüksek kimyasal dayanıklılığa ihtiyaç duyulan çelik ve beton yüzeylerin ,arıtma tesislerinin ve sanayi yapılarının korozyondan korunmasında ağır sanayi antikorrozif boya sistemlerinin son kat boyası olarak kullanılır.

 

Ürünün Genel Özellikleri

Kimyasallara karşı üstün  dirence sahip, fiziksel darbelere dayanıklı,  antikorrozif katkılar ihtiva eden ,elastik ve su dayanıklılığı yüksek  iki karışımlı  genel amaçlı epoksi  boyadır.

 

 • Ürünün Uygulama Şekli

  Uygulama yapılacak yüzeyler mutlaka  kuru olmalıdır.

  Yüzeyin,havanın veya boyanın sıcaklığı uygulama  esnasında ve kuruma süresince 10  C nin altında olmamalıdır.

  Rölatif rutubet %80 ni aşmamalıdır.

  Çelik yüzey sıcaklığı en az +3 C çiy noktasının üstünde tutulmalıdır.

 • Ürün Teknik Bilgileri

  Görünüm: Parlak
  Renk:RAL 7042
  % Katı Madde Miktarı(Hacimce):%51±1
  % Katı Madde Miktarı(Ağırlıkça):%68
  Parlaklık: 80 gloss
  Özgül Ağırlığı:1.28 gr/cm³ (karışım)
  Uçucu Organik Madde:435 gr/lt
  Alev Alma Noktası: >21ºC
  Karışım Oranı/ Ürün Kodları: Ağırlıkça 3 birim A kısmı  + 1 birim B Kısmı (Sertleştirici)
  Karışım Ömrü: 8 saat

 • Sağlık ve Güvenlik Uyarıları

  + S2 çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz
  + S3/7 Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı muhafaza ediniz.
  + S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız
  + S29 Kanalizasyona boşaltmayınız
  + S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun