CST Türkçe CST English CST Russian
Müşteri Himzetleri
Firma Profili

Boya Rehberi Genel Bilgiler

Öncelikle uygulaması yapılacak olan boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz mevcut olması gereklidir. Boya uygulamasında en önemli kural daima aynı sistemde aynı markaya ait ürünler kullanılmalıdır. Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.

Hiç bir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa alt yapıdaki hatalar giderilmelidir. İlk defa boyanacak yeni çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için en erken uygulama 3-4 hafta sonra yapılmalıdır.

Bütün boyalar uygulamadan önce ambalajında iyice uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Ahşap koruyucu, selülozik dolgu verniği ile ve epoksi grubu ürünleri ambalajında karıştırıldıktan sonra başka bir kaba alınarak tekrar karıştırılmalıdır. Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. Boyama işlemi ince katlar halinde yapılmalıdır. Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir. İyi yapışma sağlamak için parlak yüzey mutlaka matlaştırılmalıdır.

Artan boyayı tekrar kullanabilmek için boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi inceltisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır. İşlemlerden geçirilerek boyanmaya hazır hale getirilen yüzeylerin kirlenmemesi için iki kat astar uygulanır. Builk kat malzeme ile yüze boya sistemi arasında aderans köprüsü oluşturur. Ahşap ve metallerde özle astarlar kullanılır. Anti-korozif nitelikteki metal astarlarının yanında mineral bağlayıcı türlerinde kullanılması alkali dirençlerinin yüksek olmasını sağlar. İki kat (primer)sonrasında,yüzeyin düzgün olmadığı durumlarda,astarın üzerine yoklama şeklinde ve çelik spatül ile macun uygulanır.

Büyük çatlak,yarık ve çukurlar bir defada doldurulmayıp, uygulama ince katlar halinde yapılır. Macunun tamamen kurumasından sonra zımparalanarak, ikincikat astar çekilir. Son kat boyalar dış koşullara dayanımı sağlamak ve görsel etkiyi kazandırma özelliğine sahiptir. Son kat boya olarak genelde TS 39'a uygun boyalar özel performans gerektiren hallerde ekopsi, poliüretan, klor kauçuk gibi bağlayıcılar kullanılır. Boya uygulamalarında dikkat edilmesi gereken ilkeler şöyle sıralanmaktadır.

A- ) Bir boyama işleminde, daima ayrı sisteme, markaya ait ürünler kullanılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırılmalı uygun koşullarda saklanmalıdır. Malzeme seçildikten sonra ona en uyumlu uygulama sistemi seçilmeli ve tatbik edilmelidir.

B - ) Boyalar hiç bir şekilde kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalı, yüzey öngörülen tavsiye edilen biçime göre temizlenmelidir. Ön kontrol yapılmadan boya işlemine başlanmamalıdır. Uygulamada boya ve verniklerin fırça ile tatbikinde izkalmamasına özen gösterilmelidir. Uygulama genel kural gereğince -5c sıcaklığın altında ve yüzde 80 nisbi nem oranının üzerinde yapılmamalıdır. Yüzey yağ, küf, toz, is gibi kirlerden arındırılmalı, boyanacak yeni sıva ve beton yüzeylerin prizini tamamlanmış olmasına özen gösterilmelidr.

C - ) Ahşap elemanların, özellikle dış doğramalarının tüm yüzeylerine montajdan önce ilk kat astar uygulanmalıdır. Diğer malzemelerde macun uygulama sırasına benzer olarak iki kat astardan sonra olmalıdır. Üst üste boya yapılabilmesi için alt tabakanın dokunma kuruluğuna gelmesi beklenmelidir. Nasıl Kullanılır Boyama tatbikatları Öncelikle uygulaması yapılacak olan boyaya ilişkin boya tatbikatlarından en iyi neticeyi alabilmek için uygulama yapılacak yüzey çok iyi bilinmelidir. Ahşap yüzeyler Rutubetli, reçineli, budaklı, küflü ve eski boyalı olabilir.