CST Türkçe CST English CST Russian
Müşteri Himzetleri
Firma Profili

Boya Ve Vernikler İçin Standart Deney Paneli Hazırlama Talimatı

Bu standart paneller boya vernik ve ilgili ürünlerin genel deney metotlarında kullanımı içindir.

AG-TA01a: ÇELİK PANELLER Kullanılacak çelik paneller, pas bulunmayan levha veya şerit şeklinde yassı yumuşak çelik olmalı, panelin kalınlığı ve diğer boyutları deney metodunda belirtilen değerlerde olmalıdır. Panellerin yüzey pürüzlülüğü ve renk değişimi minimum seviyede olmalıdır. Deney panelleri üzerine analizi yapılacak numuneyi uygulamadan önce panellerin uygun bir yöntemle temizlenmesi gerekmektedir.

Çözücü ile Temizleme: Panelin üzerindeki yaş silinir, kesilen veya mineral çözücü ile yıkanır. Asidik veya bazik olmayan çabuk buharlaşabilen diğer çözücüler kullanılabilir. Temizleme işleminde kullanılan bezlerin bıraktığı küçük liflerin uzaklaştırılmasını sağlamak için bezler değiştirilmelidir. Gerekirse panel yüzeyi, eser miktarda yosunlaşmış nemin uzaklaşması için hafifçe ısıtılır. Eğer çok sayıda panel hazırlanıyorsa her 20.panel ihtiyaten temizlik kontrolünden geçirilir. Beyaz bir kağıt mendil ile kontrol edilir. Paneller hemen kullanılmayacak ise nem çekici ihtiva eden desikatörde saklanır.

Zımpara ile Temizleme: Zımparalama, deney sonuçlarının tek düzeliğini etkileyen yüzey düzgünsüzlüğü ve çözücü temizlemesi ile uzaklaştırılamayan kirlilik kusurlarının uzaklaştırılması için zımpara kağıdıyla zımparalama metodudur. Zımparalama için 220 numara silikon karbüre tekabül eden aşındırıcı tane irilişine sahip zımpara kağıdı kullanılmalıdır. Zımparalama işlemi 3 aşamalı yapılmalıdır. İlk önce panelin herhangi bir kenarına paralel olarak, ikinci aşama ilk zımparalama işlemindeki işaretler kayboluncaya kadar ilk zımparalama işlemi yönünde dik açı da, son aşamasında ise yaklaşık 80 mm-100mm çapındaki dairesel zımparalama izlerinden bir desen elde edilinceye kadar devam edilmelidir Zımparalanmış paneller zımpara tozlarının, çelik parçaların ve dişer kirlerin uzaklaştırıldığından emin olmak için iyice temizlenmelidir.

AG-TA01b : TENEKE PANELLER Panel, anma kalınlığı 0.30 mm tavlama numarası T52 ve kodu E11,2/11,2(her iki yüzeyi kalayla eşit olarak kaplanmış) olan TS 1234'ün özelliklerini sağlayan standart kalitede parlak görünümlü teneke olmalıdır.
Çözücü ile Temizleme: Teneke panellerin depolanması, çelik panellerde olduğu gibi özel koruma uygulanmasını gerektirmez. Bununla beraber işlem sırasında panellerin yüzeyi yağlama yaşları ile kirlenebilir. Bundan dolayı paneller kullanılmadan önce, çelik panellere uygulanan temizleme yöntemi kullanılabilir. Zımpara ile Temizleme: Eğer daha düzgün bir deney yüzeyi gerekiyorsa çözücü ile temizleme yerine zımparalayarak hazırlama tavsiye edilir. Temizleme işlemi çelik panellere uygulandığı şekilde yapılır. Fakat, bu işlem aşındırıcı tozların yüzeye gömülmesini ve herhangi bir noktadaki kalay kaplamanın tamamen sökülmesini önlemek amacıyla daha hafif yapılmalıdır. Bu sebeple ince silikon karbürlü 320 numara zımpara kağıdı kullanılmalıdır.

AG-TA01c:ALÜMİNYUM PANELLER Genel deneylerde kullanılacak alüminyum paneller kimyasal bileşimi ISO 6361 Al 99 kalitesini sağlayan levha yada şerit alüminyum olmalıdır. Eğer deney metodunda belirtiliyorsa yumuşak tavlanmış veya sert malzeme kullanılmalıdır. Sert alüminyum en az 150 Mpa çekme mukavemetine sahip olmalı ve yumuşak alüminyum çekme mukavemeti 150Mpa'dan fazla olmamalıdır. Panelin kalınlığı ve dişer boyutları deney metodunda belirtildiği gibi olmalıdır. 20 mm genişliğinde ve uygun uzunlukta,haddelenme yönüne dik olan uzun eksen boyunca kesilmiş ve uzun kenarları dikkatlice uzunluk yönünde yuvarlatılmış ve düzeltilmiş bir metal deney parçası, yumuşak alüminyum olması halinde kendi üzerine 180 derece büküldüğünde veya sert alüminyum olması halinde ,levha veya şerit hiçbir çatlama göstermemelidir.

Çözücü ile Temizleme: çelik paneller için uygulanan metot uygulanabilir.

Zımpara ile Temizleme:
 Zımparalanmış paneller gerektiğinde esasen çelik paneller için belirtilen işlem uygulanır. Fakat aşındırıcı tozlar bir bez parçasıyla uygulanmalı ve aşındırıcı tozlar aşağıdaki özellikleri sağlayan kalsine edilmiş alümina tozundan meydana gelmiş olmalıdır. - 63 den büyük tanecikler , en çok % 10 - 20 m' den küçük tanecikler ,en az, % 70 - 10 den küçük tanecikler, en az , % 60 Panelin bütün yüzeyi, birbiri üzerine binmiş dairesel zımparalama işaretleri deseni ile kaplanıncaya ve orijinal yüzey ekseni artık çıplak gözle görülmez hale gelinceye kadar zımparalama işlemine devam edilir. Zımparalanmış paneller kullanmadan önce zımpara tozlarının alüminyum parçalarının ve diğer kirlerin uzaklaştırıldığından emin olmak için iyice temizlenir. Temizlenen panel kirletilmemelidir. Alüminyum paneller boyanmadan hemen önce hazırlanmalıdır. Kromatlama ile Hazırlama Alüminyum paneller genel deneme için kromatlama ile hazırlanıyorsa, hazırlama durumunda aşağıda verilen işlemin kullanılması tavsiye edilir. Kromatlama çözeltisi aşağıdaki şekilde hazırlanır. Analitik saflıktaki potasyum ve sodyum dikromat dan yaklaşık 100 g alınarak 1000 mL damıtık suda çözülür ve yine analitik saflıktaki sülfürik asitten (ş=1,84 g/ mL) karıştırılarak Yavaş yavaş ilave 170 mL edilir.

İKAZ: Kromatlama çözeltisi hazırlanırken ve kullanırken emniyet gözlükleri ve kauçuk eldiven takılmalıdır. Kromatlama çözeltisi aşağıdaki gibi kontrol edilir.

a) çözelti hacmi damıtık su ilave edilerek sabit tutulur.
b) çözeltinin kromik asit içerişinin 30 g/mL den aşağı düşmesine izin verilmemelidir. Uygun miktarlarda sülfürik asit ve potasyum veya sodyum dikromat ilave edilerek çözelti yenilenmelidir.
c) çözelti oda sıcaklığına soğutulduğunda katı maddenin ayrılmaya başlaması veya alüminyum panellerin karıncalanmasının ilk belirtilerinin görülmesi halinde , çözelti atılmalıdır.

AG-TA01d: CAM PANELLER , float veya parlatılmış cam levha olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe panellerin kalınlıkları ve diğer boyutları deney metodunda belirtildiği gibi olmalıdır.

Çözücü ile Temizlenerek Hazırlama : Paneller kullanılacağı zaman çelik paneller için uygulanan yöntemle temizlenir.

Deterjan ile Temizlenerek Hazırlama : Paneller ılık sulu, non-iyonik bir deterjan çözeltisinde yıkanır ve sonra damıtık su ile iyice durulanır. Temizlenmiş paneller son yıkama suyunun buharlaşması ile kurutulur. Kalmış olabilecek herhangi az miktardaki nemi uzaklaştırmak için paneller hafifçe ısıtılabilir. Temizlenmiş paneller kirletilmemelidir.

AG-TA01e : ÇİMENTO PANELLER çimento paneller, gerekli uygun bir bağlayıcı (genellikle Portland çimentosu),asbest lifleri ve su ihtiva eden bir karışımdan imal edilir. Hava ile temas ettirilmemiş bu bileşimdeki paneller, yüksek alkaliliğe sahip bir alt malzemeyi temsil etmek üzere kullanılabilir. İmalatın bir başka türünde silika kullanımına izin verir. Bu tip asbestli çimento paneller işlem sırasında otak lavlanır. Bu işlem sonunda azaltılmış alkaliliğe sahip bir alt malzeme elde edilir. Farklı üretim yöntemlerine başlı olarak asbestli-çimento panellerin kalınlığı genellikle 3,8 mm-5 mm arasında değişir. Bu tür panellerin kullanıldığı deney metotları , panellerin kalınlığını, su absorbsiyonunu , geçirmeme özelliğini ,yosunluğunu , mekanik dayanımını ve alkaliliğini belirler. Boya ve ilgili ürünlerin deneyleri için panelin düzgün ve pürüzsüz yüzeyi kullanılmalıdır.

İKAZ : Asbestli -çimento tozu sağlığa zararlıdır, çalışanların ve çevrenin, üretimden ortaya çıkabilecek tozdan korunması sağlanmalıdır. Kesme, taşıma, depolama, yükleme, boşaltma ve kullanma işlemleri esnasında tozun solunmaması sağlanmalıdır. Uygun maskelerin takılması ve ıslak kesme metotlarının uygulanması tavsiye edilir.

Yüksek Alkaliliğe Sahip Deney Panelleri: Alkalilik EK-1' de verilen işlemle tayin edilmelidir. İmalattan yeni çıkmış otoklavda bekletilmiş paneller seçilir ve gerekli boyutlarda kesilir. Her bir panelin tozu kuru bezle iyice silinir ve paneller 23 °C ±2º C ve % 50 ± 5 bağıl rutubetteki serbest hava ortamında 1 haftadan az ve 6 haftadan fazla olmamak kaydıyla depolanır.

Düşük Alkaliliğe Sahip Deney Panelleri: Alkalilik EK-1' de verilen işlemle tayin edilmelidir. İmalattan yeni çıkmış otoklavda bekletilmiş paneller seçilir ve gerekli boyutlarda kesilir. Her bir panelin tozu kuru bezle iyice silinir ve paneller 23 °C ±2º C ve % 50 ± 5 bağıl rutubetteki serbest hava ortamında en az 3 hafta bekletilir. Alternatif olarak bir hafta süreyle temiz suya daldırılarak düşük alkaliliğe sahip otoklavlanmamış asbestli-çimento paneller hazırlanır. Bu süre içinde su günlük olarak değiştirilir. 23 °C ±2º C ve % 50 ± 5 bağıl rutubetteki serbest hava ortamında en az 3 hafta bekletilir.

EK-1 : Asbestli çimento Panellerin Alkaliliğinin Tayini : Tayin deney panellerini temsil eden numune üzerinde ve paralel olarak yapılır. Numune maksimum 5 mm boyutunda kesilir. Kesilmiş numunelerden rasgele 50 g alınır ve uygun kapalı bir mekanik cihaz kullanılarak toz haline gelene kadar öğütülür. öğütme sırasında çıkacak tozların solunmamasına ve çevreyi kirletmemesine özen gösterilmelidir. Traşlı cam kapaklı 500 mL 'lik erlen içerisinde 50 g toz 1 mg yaklaşımla tartılır. Erlene 250 mL damıtık su ilave edilir. Kapağı kapatılır ve bir saat süreyle çalkalanır. Tozun çökmesi beklenir ve daha sonra süzgeç krozeyle vakum yapılarak süzülür. Atmosferden karbondioksit absorbsiyonunu en az seviyede tutmak için süzme hızlıca yapılır. Çözelti fenolftaleyin indikatörü varlığında ayarlı hidroklorik asit çözeltisi , C(HCl)=0,1 mol/L, kullanılarak titre edilir.

Alkalilik, A, aşağıdaki formül ile hesaplanır. A =40*C*100*V/m Burada;

A= Alkalilik,100 g numunedeki sodyum hidroksit miktarı,mg C=Hidroklorik asit konsantrasyonu,mol/L

V=Nötralizasyon için gerekli asit hacmi,mL m=üşütülmüş numunenin kütlesi,g dır.