CST Türkçe CST English CST Russian
Müşteri Himzetleri
Firma Profili

Organik Esaslı Boyalar İçin Viskozite Test Talimatı

Bu talimat boyalar ve benzeri maddelerin viskozitesinin Stormer viskozimetresi Krebs birimi ile tayinine dayanır.

Krebs Birimi (KU) Krebs birimi genellikle fırça veya rulo ile uygulanan boyaların viskozitesini ifade etmek için kullanılan , dakikada 200 devir meydana getirecek yükün logaritmik fonksiyonu olan bir skaladır. Cihazlar Viskozimetre , Stormer tipi,Kanatlı Karıştırıcılı ,Dijital

Devir Göstergesi olan düzenek Kap ; 500 mL hacminde ve 85 mm çapında Termometre ; 5-1000 g'lık Cihazın Kalibrasyonu Karıştırıcı ve ağırlık taşıyıcı viskozimetreden çıkarılır. İp, önceden tanbur üzerine düzgün sarılmış, birbiri üzerine gelmemiş olması bakımından kontrol

edildikten sonra 5 g ağırlık takılır ve durdurma mekanizması açılır.

Bu durumda viskozimetre çalışmaya başlar ve hareket ip tanburunun birkaç dönüşü boyunca devam ederse viskozimetre kullanmak için hazırdır. 5 g ağırlık tatbik edildiğinde hareket yardımsız başlamaz ise cihaz yeniden gözden geçirilmelidir. Ölçüm yöntemi Numune iyice

karıştırılır ve kaba üst kenarından itibaren 20 mm boşluk olacak şekilde süzülerek konur.

Numune sıcaklığı deney süresince aynı olacak şekilde tayinin yapılacağı sıcaklığa 0,2 °C hassasiyetle ayarlanır. Numunenin sıcaklığı kararlı hale gelince numune içerisine hava girmemesine özen gösterilerek kuvvetlice karıştırılır ve hemen kap, viskozimetre platformu üzerinde

yerine yerleştirilerek karıştırıcı şaftı üzerindeki işaret kadar numune içerisine daldırılır. Başlatma mekanizması açılmadan önce ağırlık tutucuya tahmini bir ağırlık ilave edilir ve pim çekilerek ölçüme başlanır. Bu arada dijital devir göstergesinden devir sayısı kontrol edilerek

göstergenin 200 d/d olması için ağırlık alınır veya eklenir. Devir göstergesinin 200 olduğu sabitlenince durdurma mekanizması kapatılarak çalışılan ağırlığa karşılık gelen Krebs birimi hesaplanır. Tekrarlanabilirlik Aynı kişi tarafından ,aynı deney cihazları kullanılarak farklı

zamanlarda elde edilen iki deney sonucu arasındaki fark; gram olarak yükün % 9'undan veya Krebs birimi olarak % 4,5'inden fazla olmamalıdır.