CST Türkçe CST English CST Russian
Müşteri Himzetleri
Firma Profili

Boyalar Ve Vernikler İncelik Derecesi Tayini Test Talimatı

Bu talimat mikrometre taksimatlı uygun bir gösterge kullanılarak boya ile ilgili ürünlerin incelik derecesinin tayininde uygulanacak metodu kapsar. İncelik Derecesi Tanımı Belirtilen deney şartlarında , standart bir gösterge üzerinde , üründeki katı partiküllerin , ayrılmış haldekolaylıkla görüldüğü bölgede , gösterge kanalının derinliğini belirten okuma değeridir. Kullanılan Cihaz Bu ölçüm işlemi için kullanılan cihaz gösterge ve kazıyıcısından ibarettir. Gösterge Yaklaşık olarak 175 mm uzunluğund , 65 mm genişliğinde ve 13 mm kalınlığında paslanmaz çelikten yapılmış bir plakadır.

Çelik plakanın üst yüzü traşlı ve düzgün olmalı ve üzerinde ,uzun kenarına paralel olan yaklaşık 140 mm uzunluğunda ve 12.5 mm genişliğinde ,bir veya iki kanal bulunmalıdır. Her bir kanal ,uzunluğu boyunca gittikçe derinleşmeli,uçlarından birindeki derinliği sıfır, diğer ucunda ise uygun bir kanal (örneğin 15 µm, 25 µm, 50 µm, veya 100 µm) olmalıdır. Kanalın uzunluğu boyunca herhangi bir noktasındaki derinliği ,o noktadaki kanalın genişliği boyunca anma derinliği değerinden 2.5 µm den fazla sapma göstermemelidir. Kazıyıcı Yaklaşık 90 mm uzunluğunda 40 mm genişliğinde ve 6 mm kalınlığında tek veya çift kenarlı çelik bir bıçaktır. Uzunluğu boyunca kenarı düzgün ve yaklaşık 0.25 mm yarı çapında yuvarlatılmış olmalıdır.

Ölçüm Yöntemi Deney için kullanılacak temsilci numune AG-TA0 göre alınır. Denenmek üzere alınan numune AG_TA04 e göre incelenir ve hazırlanır. İyice temizlenmiş ve kurutulmuş incelik derecesi tayin göstergesi düz ve kaygan olmayan yatay bir yüzey üzerine konur. Yeterli miktardaki deney numunesi kanalın derin ucuna kanaldan hafifçe taşacak şekilde aktarılır.

Numune kanala aktarılırken hava kabarcığı oluşmamasına dikkat edilir. Kazıyıcı her iki elin baş parmakları ile dişer parmaklar arasında tutulur ve kazıyıcının uzun kenarı incelik derecesi tayin göstergesinin kısa kenarına paralel olarak kanalın derin olduğu yerde yüzeyle temas edecek şekilde yerleştirilir. Kazıyıcı dik durumda ve kanalın uzun kenarıyla dik açı oluşturulacak biçimde tutulur. Kazıyıcı bu şekilde kanalın derin ucundan sıfır ucuna kadar yüzey üzerinden düzgün hızla (1-2) s çekilir. Kanalın deney numunesi ile dolmasını sağlamak amacıyla kazıyıcı göstergeye doğru yeterince bastırılmalıdır. Bu işlemin tamamlanmasından itibaren en çok 3 s içinde, kanalın uzun kenarına dik durunda, incelik derecesi tayin göstergesinin üst yüzeyi ile 30 °den çok 20 °den az bir açı oluşturmayan bir doğrultuda, kanaldaki deney numunesi deseninin kolaylıkla görülebilmesini sağlayan aydınlık bir yerde gösterge yüzeyine yandan bakılır.

Numunenin reolojisinden dolayı çekilme işleminden sonra düzgün bir desen elde edilemiyorsa minimum miktarda uygun bir çözücü veya başlayıcı çözeltisi elle karıştırılarak numuneye ilave edilir. Herhangi bir seyreltme işlemi yapıldıysa raporda belirtilmelidir. Bazı durumlarda numunenin inceltilmesi flokülasyona sebep olabilir ve incelik derecesini etkileyebilir. Deney

numunesi içerisindeki katı partiküllerin belirgin bir şekilde , noktacıklar halinde görülmeye başladığı ilk nokta kanal boyunca izlenerek tespit edilir. Özellikle 5 ile 10 arası katı partikül ihtiva eden 3 mm genişliğindeki bir şeridin birbirini izleyen hangi taksimat çizgileri arasındameydana geldiği gözlenir.

Katı partiküllerin belirgin biçimde görülmeye başlamasından önce saçılmış olarak katı partiküller dikkate alınmamalıdır. Her okumadan sonra gösterge ve kazıyıcı uygun bir çözücüyle dikkatlice hemen temizlenir. Tekrarlanabilirlik Bir operatörün ,bir laboratuvarda kısa zaman aralıklarında standart deney metotlarının ve aynı aletleri kullanarak aynı numune üzerinde elde ettiği iki ayrı deney sonucu arasındaki fark % 95 ihtimalle gösterge aralığının % 10 nu içerisinde olmalıdır. Uyarlılık Farklı operatörlerin ,farklı

laboratuvarlarda standart deney metodu aynı numune üzerinde elde ettiği iki ayrı deney sonucu arasındaki fark % 95 ihtimalle ,gösterge aralığının % 20 si içinde olmalıdır.