CST Türkçe CST English CST Russian
Müşteri Himzetleri
Firma Profili

Boya Vernik Lak Ve Benzeri Ürünler Seyreltmeye Dayanıklılık Test Talimatı

Bu talimat ; boya ,vernik, lak ve benzeri ürünlerin seyreltmeye dayanıklılık tayin metoduna dayanır.

Seyreltmeye Dayanıklılık : Seyreltmeye dayanıklılık ; boya, vernik, lak ve benzeri ürünün önceden belirtilen ve/veya etiketinde verilen çözücü ile seyreltilebilirliğinin tayin metodunu kapsar. Başka bir şekilde belirtilmemiş ise ,deney süresince kullanılan bütün maddeler 23 °C± 2°C de olmalıdır. Numune boya 1/1 hacminde çözücüsü ile seyreltilir. Seyreltme sırasında fazla karıştırma ve çalkalamaya gerek kalmadan hemen ve kolayca karışıp karışmadığına bakılır. Başka bir şekilde belirtilmemişse ; seyreltilen numune 4 saat süre ile dokunulmadan bırakılır.

Bekleme süresinin sonunda kesilme , çökme, ayrılma olup olmadığına bakılır. Kuşkulu bir durum söz konusu olursa , numuneden bir miktar karıştırılmaksızın bir cam panele akıtılır ve kesilme ,çökme, ayrılma olup olmadığına bakılır.

Bu talimat, organik kaplama maddelerinin oda sıcaklığında ,kuruma, sertleşme veya film oluşturma özelliklerinin tayinine dairdir. Bu standart, organik kaplama maddelerinin normal oda sıcaklığında, kuruma veya sertleşme safhasında film oluşturma hızlarını ve değişik aşamalarda özelliklerinin tayin metodunu kapsar. Kurallar Deney 25°C± 0.5 ° C sıcaklık ve % 50 ±% 5 bağıl nemli bir ortamda yapılmalıdır. Deney 250 lükslük bir aydınlatma şiddeti olan laboratuvarda veya doğrudan güneş ışığından uzak açık havada gölgede yapılmalıdır. Deney panelleri kullanılan uygulama metotlarında deneyimi olan kişi tarafından

hazırlanmalıdır. Film yüzeyinin kuruma durumuna kenardan uzaklığı 13 mm olan alanlarda, kuruma hızına başlı olarak 5,15,60 dakika gibi belirli aralıklarla bakılır. Deney Panellerinin Hazırlanması Denenecek malzeme,AG-TA01 e göre uygun hazırlanmış yüzeye uygulanır.

Kaplanmış paneller kuruma süresince yatay durumda ve fazla toz biriktirmeden korunmuş şekilde bırakılırlar. Düşük viskoziteli, akışkan olan bazı malzemeler için buzlu cam paneller daha uygundur. Başka bir kalınlık belirtilmemiş ise çizelge-1 de belirtilen kalınlıkta film tabakaları belirtilen herhangi bir metotla hazırlanır. Malzeme Kuru Film Kalınlığı Vernikler 25±2 µm Laklar 12.5±2µm Reçine çöz. 12.5±2µm Emaye Boya 36.5± 6µm Yaş Bazlı Boya 45± 6µm Su Bazlı Boya 25± 2 µm şizelge.1 önerilen Film Kalınlıkları Kuru film kalınlığı uygun bir mikrometre ile ölçülür. Küçük yüzeyli plakalar kullanıldığında, film kalınlığı, plakanın kaplamadan önce ve sonraki tartımları ile yüzey alanından hesaplanır. Dokunma Zamanı Tayini Deney filmine belirli aralıklarla parmak ucu ile hafifçe dokunulur, hemen temiz bir cam

yüzeyine bastırılır. Cama iz çıkıp çıkmadığına bakılır.

Dokunma kuvveti 3.2-4.8 mm çapındaki bir taneciğin taşınması için gereken kuvvetten daha fazla olmamalıdır. Yüzeyde bozulma olmasına karşılık parmağa boya yapışmaması dokunma zamanını belirler. Toz Tutmama

Zamanı Tayini İnce toz halindeki kalsiyum karbonat boya örneği uygulanmış panel üzerine , belirli aralıklarla serpilir. İz kalmama süresi dolduktan sonra tozlar üflenir ve yumuşak bir fırça ile temizlenir. Tozun tamamen uzaklaştırılabildiği süre toz tutmama zamanını verir.